Halfsteensverband

Halfsteensverband is een metselverband bestemd voor halfsteens muren. Het bestaat uit strekkenlagen die per laag een halve steen zijn versprongen. Op deze manier ontstaat een sterk verband, aangezien de stootvoegen maximaal verspringen. Men begint beurtelings met een strek of een kop. Men kan eenvoudig een haakse hoek in het metselwerk maken zonder een enkele steen te hoeven hakken. De lagen worden als volgt gelegd:

 • oneven lagen: een streklaag, beginnend met een halve steen;
 • even lagen: een streklaag, beginnend met een hele steen.

Het Vlaams verband

Het Vlaams verband bestaat uit een afwisseling van koppen en strekken. De koppen liggen daarbij in het midden van de strekken van de laag eronder en erboven. Het Vlaams verband wordt als volgt gelegd:

 • oneven lagen: drieklezoor-kop-strek-kop-strek-kop enz.;
 • even lagen: kop-strek-kop-strek-kop-strek enz.

 

Het kettingverband

Bij het kettingverband (ook wel Noors of Noords verband genoemd) worden telkens twee strekken met een kop afgewisseld. De koppen komen midden boven de stootvoegen tussen de twee strekken van de laag eronder en erboven. De lagen worden als volgt gelegd:

 • oneven lagen: drieklezoor-strek-kop-strek-strek-kop enz.;
 • even lagen: kop-kop-strek-strek-kop enz.

 

Het Engels verband

Engels verband lijkt veel op het kettingverband, maar in plaats van twee worden telkens drie strekken met een kop afgewisseld. De koppen komen midden boven de middelste van de strekken van de laag eronder en erboven. De lagen worden als volgt gelegd:

 • oneven lagen: drieklezoor-strek-kop-strek-strek-strek-kop enz.;
 • even lagen: kop-strek-strek-strek-kop-strek-strek-strek-kop enz.

 

Klezoorverband

Het klezoor- of klezorenverband is bestemd voor halfsteens muren en bestaat net als het halfsteensverband uit strekkenlagen. De lagen verspringen onderling echter slechts met 1 klezoor. De “tand”, de denkbeeldige zigzaglijn die de nabijgelegen voegen met elkaar verbindt, kan verticaal lopen (“staande tand”), maar ook “linksvallend” (schuin naar linksonder lopend) of “rechtsvallend” (schuin naar rechtsonder lopend) wanneer de lagen onderling telkens in 1 richting verspringen. Het klezoorverband is een zwak verband omdat de stootvoegen in de verschillende lagen dicht bij elkaar liggen. Een klezoorverband met staande tand wordt als volgt gelegd:

 • oneven lagen: drieklezoor-strek-strek-strek enz.;
 • even lagen: kop-strek-strek-strek enz.

 

Het Staand verband

Hierbij worden koppenlagen met streklagen afgewisseld. Het patroon herhaalt zich iedere twee lagen:

 • oneven lagen: kop-strek-strek-strek-strek enz.;
 • even lagen: drieklezoor-kop-kop-kop-kop-kop-kop enz.

 

Kruisverband

Bij het kruisverband worden, net als bij het staand verband, koppenlagen met streklagen afgewisseld. Het patroon herhaalt zich bij het kruisverband echter om de vier lagen, waarbij door het verspringen een sterk verband ontstaat:

 • kop-kop-kop-kop-kop enz.;
 • drieklezoor-kop-strek-strek-strek enz.;
 • kop-kop-kop-kop-kop enz.;
 • drieklezoor-strek-strek-strek enz.

 

Niet-dragende verbanden

Er zijn ook verbanden die vanwege hun complexiteit en/of hun geringe sterkte niet toegepast kunnen worden voor het bouwen van (dragende) muren. Ze worden wel gebruikt als sierverbanden voor delen van een gevel, bijvoorbeeld vlakken onder ramen. Vaak worden daarbij stenen van verschillende kleur gebruikt. De zwakke verbanden worden verstevigd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van wapening in de voegen. Ook worden deze verbanden vaak horizontaal gebruikt: bij het leggen van vloeren bijvoorbeeld.

Voorbeelden van dit soort verbanden zijn:

Tegelverband

Bij het tegelverband liggen lagen met strekken recht boven elkaar, zoals in een tegelmuur of -vloer. Een tegelverband is een zwak verband. Het kan zelfs bestempeld worden als het ontbreken van een verband.

Blokverband

Bij het blokverband worden telkens twee lagen met strekken recht boven elkaar gelegd. De volgende twee lagen verspringen ten opzichte van de vorige twee, meestal met een halve steen.

Het is een sierverband waarbij de stenen op hun plat worden verwerkt en wel twee aan twee in tegelvorm. De tegelvormen liggen 90° tov elkaar gedraaid. Andere patronen zijn ook mogelijk. De stenen worden als klamplaag ter versiering tegen muren of op vloeren bevestigd.

Elleboogverband

 

Keperverband

Het elleboogverband bestaat uit liggende en staande stenen, waarbij het patroon per laag telkens een klezoor opschuift. Het elleboogverband wordt gebruikt als sierverband en voor vloeren.

Visgraatverband

Het visgraat- of keperverband is een 45 graden gedraaid elleboogverband. Straatstenen liggen vaak in een visgraatverband. In februari 2008 bleek dat de geluidemissie van op deze manier aangebrachte stenen lager is dan die van andere gebakken straatverhardingen De geluidsemissie is echter wel hoger dan dat van een traditioneel asfalt, zoals dicht asfaltbeton.